Dry needling

Dry needing is een specialisatie van de fysiotherapeut die zich richt op de behandeling van klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met dry needling worden spierverhardingen ( triggerpoints) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Dry needling is geen acupunctuur.
Bij acupunctuur worden vaak meerdere naalden in het lichaaam geprikt, die daar enige tijd in blijven zitten.
Bij dry needling wordt één naald gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry needling werkt direct in op de spieren en is op geen enkele wijze te vergelijken met acupunctuur.
Een spierverharding ( triggerpoint ) is een pijnlijke plek in een spier die naast lokale drukpijn en stijfheid ook vaak ( door u herkenbare) pijn op afstand kan veroorzaken. Dat is de reden dat u pijn op een andere plaats voelt dan waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen.
Daarnaast kunnen spierverhardingen ( triggerpoints) o.a. bewegings-
beperkingen in gewrichten en verminderde kracht in de betrokken spier geven.

Wat voelt u?

Het inbrengen van het naaldje voelt u niet. Als de spierverharding wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel en kan gepaard gaan met wat lokale pijn en soms ook pijn op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct en kunt u gemakkelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren wel vermoeid en zwaar aan, maar dat is meestal van korte duur. U krijgt oefeningen voor thuis mee om de verbeterde beweeglijkheid die is ontstaan te handhaven.

Voor meer informatie zie: http://www.dryneedling.nl/