Hoe werkt pijn?

Wat is pijn?

Pijn is complex, uitgebreid en laat zich moeilijk beschrijven en behandelen. Hieronder de definitie van pijn, beschreven door de Ínternational Association for the Study of Pain (IASP): Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring, veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan.

Dus pijn kan er ook zijn zonder dat er schade is aan het weefsel…

Wat gebeurt er dan? In uw hele lichaam zitten sensoren en die registeren druk, temperatuur en chemische veranderingen. Als dit teveel verandert, gaat er een signaal van een sensor via uw ruggenmerg naar uw brein. Uw brein bepaalt dan of de situatie waarin u verkeerd veilig of onveilig is. Dit gebeurt aan de hand van de informatie uit de sensor, maar ook door wat u hoort, ruikt, ziet en eerdere ervaringen.

‘In het lichaam is een verwonding…’

In deze situatie gaat er een signaal naar uw hersenen, deze bepalen dat de situatie ‘onveilig’ is. U ervaart pijn/ongemak. Het lichaam zorgt ervoor dat er een stofje wordt afgegeven, waardoor het beschadigde gebied wordt ontzien. Dit heeft als functie om verdere schade te voorkomen en om het lichaam tijd en rust te geven om te herstellen. De situatie is ‘veilig’. U lichaam begint zich te herstellen.

‘Of dreigt er een verwonding te ontstaan…’

Het kan zijn dat uw brein, zonder schade, de situatie als ‘onveilig’ bestempeld. Dit komt ook door wat u hoort, ziet, ruikt of door eerdere ervaringen. Het brein kan dan alvast een pijnsignaal gaan geven om u te beschermen. Zo ervaart u dus pijn zonder schade. 

Dit systeem werkt ook andersom. Bent u bijvoorbeeld aan het sporten en ervaart u pijn of is er een dreigende situatie, dan kan uw brein het pijnsignaal blokkeren. Dit omdat u bijvoorbeeld op het punt staat om een punt te scoren.

Pijn wordt gevormd in het brein. 

Duurt deze onveilige situatie te lang, dan kan het lichaam overgevoelig worden. Dit noemt men ‘sensitisatie’, uw lichaam wordt gevoeliger voor prikkels. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld lichte aanrakingen als zeer pijnlijk worden ervaren. Het is dan van belang om de volgende dingen in kaart te brengen:

  • Wat zijn uw klachten
  • Wat is pijn
  • eerdere ervaringen met pijn
  • gedachtes over uw pijn/klachten
  • invloed van de omgeving
  • emotie 
  • stress

Deze factoren zorgen ervoor dat uw brein de situatie als ‘onveilig’ blijft bestempelen. 

Gelukkig leert het brein ook van positieve pijnervaringen en kan het lichaam ‘desensitiseren’. Hierdoor neemt de pijn dan weer af.

Stresshormoon

Als u langdurig pijn heeft, gaan de bijnieren een hormoon aanmaken, namelijk het stresshormoon. Dit kost veel energie, dus mensen met langdurige pijnklachten zijn vaak moe. Door deze moeheid krijgt u minder vat op uw pijn. Dit is een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. 

In het filmpje hieronder ziet u wat dit stresshormoon met uw lichaam kan doen.

Impact van pijn

Pijn beinvloedt niet alleen u, maar kan ook invloed hebben op de mensen om u heen.

‘Ons zoontje van 6 kreeg op school de opdracht om een tekening te maken over de zomervakantie. Hij tekende zijn broertje van 3, die een paar keer tijdens deze vakantie was gevallen. Alhoewel zijn broertje maar een paar keer gevallen was, wat misschien een paar uurtjes aan pijn en ongemak heeft gegeven, neemt de pijn bij zijn broer toch wel een groot stuk van de tekening in’. – Jeroen & Melanie- 

 

Blogs over pijn

Hieronder staan links naar een aantal van onze blogs over pijn.