Ik heb een hoge pijngrens….

geplaatst in: Gezondheid | 0

Bij het eerste consult houden wij een intakegesprek. Dit is bedoeld om uw klachten te inventariseren. Wij kunnen u ook vragen om uw pijn een cijfer te geven, waarbij 0 geen pijn is en 10 de meest ondenkbare pijnVaak horen wij dan de uitspraak: “Het is voor mij een 5, maar voor een ander een 8 want ik heb een hoge pijngrens..” 

Klopt deze uitspraakHeeft de ene mens een hogere pijngrens dan de ander? Om deze vragen te beantwoorden, is het nodig om een aantal dingen te weten.

Wat is pijn?

Pijn is enorm complex, uitgebreid en laat zich moeilijk beschrijven en behandelen. Er wordt jaarlijks miljarden euro’s besteed aan het bestrijden van pijn. Hierbij moet u denken aan het ontwikkelen en produceren van medicijnen, therapieën, onderzoek en educatie. Jaarlijks worden er vele artikelen gepubliceerd over pijn.

Hieronder de definitie van pijn, beschreven door de Ínternational Association for the Study of Pain (IASP): Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan.

Volgens deze definitie is pijn een ‘ervaring’ en kan pijn ook ontstaan zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat er heel wat mensen rondlopen met een rughernia of spierscheur zonder klachten. En dat er bij de totale aanmeldingen van vervolgonderzoeken bij 80-95% van de mensen geen aanwijsbare oorzaak te vinden is.

Dus wat is dan de meerwaarde van vervolgonderzoek zoals een röntgenfoto, echo of MRI? Dit kan eventueel ook een verklaring zijn voor artsen om dus GEEN vervolgonderzoek te laten doen. 

Pijnbeleving 

Iedereen herkent zich wel in het volgende. U stoot uzelf en u gaat het pijnlijke gebied inspecteren. Is de huid beschadigd? Is er bloed? Hoe groot is het pijnlijke gebied? Heb ik dit eerder meegemaakt? In een aantal seconden wordt er in uw hersenen bepaald hoe groot de schade is en een beslissing genomen over vervolgstappen. Een pleister? Naar de huisarts? Of naar het ziekenhuis? 

Eerdere (pijn)ervaringen spelen ook zeker een rol bij de pijnbeleving in het moment. Er gaan dan wellicht meerdere scenario’s door uw hoofd. Wat heb ik toen gedaan? Het was uiteindelijk niets of het bleek toen veel erger te zijn dan in eerste instantie gedacht. 

Bij actuele schade zorgt het lichaam ervoor dat er een stofje wordt afgegeven waardoor het beschadigde gebied ontzien wordt. Dit heeft als functie om verdere schade te voorkomen en om het lichaam tijd en rust te geven om te herstellen. Dit wordt hyperalgesie genoemd. Echter met een eerdere negatieve pijnervaring kan dit mechanisme ontregeld raken en zijn functie verliezen. Hierdoor kan het lichaam overgevoelig worden en sneller alarm slaan bij (dreigende) schade. Dit noemt men ‘sensitisatie’.

Gelukkig bestaan er ook positieve pijnervaringen en heeft het lichaam goede manieren om het ‘sensitiseren’ tegen te gaan. Namelijk door te ‘desensitiseren’.

Na een paar goede ervaringen waarbij de schade aan de gestoten of beschadigde plek mee valt, dooft het gevoel van sensitisatie uit. Daarna is het zenuwstelsel weer hersteld en genormaliseerd.

Vergeet niet dat een lichaam dat in een staat van sensitisatie verkeerd enorm veel energie kost. Mensen met langdurige pijnklachten zijn dan ook vaak moe.

Daarnaast wordt de pijnbeleving niet alleen beïnvloed door persoonlijke ervaringen, maar is ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Denk bijvoorbeeld aan dat huilen in sommige culturen niet als mannelijk wordt gezien.

Pijngrens

Heeft de ene mens een hogere pijngrens dan de ander?

Nee, iedereen heeft dezelfde pijngrens (fysiologisch gezien) 

Wat mensen eigenlijk bedoelen is dat ze een andere pijnbeleving hebben. En dat klopt, want ieder mens is hierin uniek

Hoe u dus uw pijn ervaart is voor ons belangrijk. Dit is namelijk medebepalend voor uw therapie.

Wat voor de een wat ongemak is, kan voor de ander een enorme beperking zijn. Dat wil NIET zeggen dat iemand zich aanstelt. Iemand ervaart de pijn gewoon anders.

Vragenlijsten

Om de verschillen in pijnbeleving in kaart te brengen kunnen wij gebruik maken van vragenlijsten (VAS, PSK, enz). Dit in combinatie met een intakegesprek en onderzoek geeft ons een duidelijker beeld over uw klachten en welke behandeling daar het beste bij past. 

Met vriendelijke groet

Team Snepvangers Fysiotherapie