Praktijkregels

 • Wij verzoeken u, uw afsprakenkaartje bij iedere afspraak mee te nemen zodat nieuwe afspraken hierop genoteerd kunnen worden.
  Dit voorkomt onnodige misverstanden.
  Wij werken zoveel mogelijk op tijd.
  De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling.
  Als uw fysiotherapeut u dan nog niet heeft opgehaald, informeert u bij de andere aanwezige fysiotherapeuten.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent.
  Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere patiënt in te plannen.
  Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei medische en administratieve gegevens bij.
  Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen.