Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

• Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
• Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons schriftelijk een verzoek sturen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Privacy beleid

Snepvangers Fysiotherapie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Snepvangers Fysiotherapie deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
Snepvangers Fysiotherapie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
Snepvangers Fysiotherapie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
Snepvangers Fysiotherapie vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
Snepvangers Fysiotherapie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
Snepvangers Fysiotherapie informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
Snepvangers Fysiotherapie informeert patiënten indien Snepvangers Fysiotherapie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.